جزوه فصل سوم فیزیک یک متوسطه الکتریسیته ساکن

این جزوه مطالب کافی در  مورد مبحث الکتریسیته ساکن فیزیک یک را توضیح میدهد.

فزمت word   .برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.


 

 

الکتر_یسیته_سا_کن.docx

/ 0 نظر / 10 بازدید